Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D.

RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D.

Samostatná odborná pracovnice

Environmentální informatika a modelování

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 493 929

Vědecká a pracovní činnost pro Divizi analýzy dat IBA LF a PřF MU:
organizace výuky, vícerozměrná analýza dat, analýza biodiversity a společenstev, hodnocení ekologických a humánních rizik
Vědecká a pracovní činnost pro divizi Environmentální informatika a modelování:
analýza environmentálních dat, biologie a ekologie
Výuka:
Statistické hodnocení biodiverzity, Vícerozměrné statistické metody, Analýza dat na PC, Úvod do studia matematické biologie

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Balaz, M., Weidinger, K., Kocian, L., Nemethova, D.: Effect of habitat on blackcap, Sylvia atricapilla nest predation in the absence of corvid predators, , 2007, 56 (2): 177-185

Blahova, J., Havelkova, M., Kruzikova, K., Hilscherova, K., Halouzka, R., Modra, H., Grabic, R., Halirova, J., Jurcikova, J., Ocelka, T., Harustiakova, D., Svobodova, Z.: Assessment of Contamination of the Svitava and Svratka Rivers in the Czech Republic Using Selected Biochemical Markers, Environmental Toxicology and Chemistry, 2010, 29 (3): 541-549

Cejka, T., Horsak, M, Nemethova, D.: The composition and richness of Danubian foodplain forest land snail faunas in relation to forest type and flood frequency, Journal of Molluscan Studies, 2008, 74: 37-45

Illyova, M., Nemethova, D.: Long-term changes in cladoceran assemblages in the Danube floodplain area (Slovak-Hungarian stretch), Limnologica, 2005, 35 (4): 274-282

Jurcikova, J., Mikula, P., Dobsikova, R., Nemethova, D., Svobodova, Z.: Effects of metazachlor on vitellogenin induction in zebrafish (Danio rerio), Acta Veterinaria Brno, 2007, 76: 61-66

Nemethova, D., Tirinda, A.: The influence of intersections and dead-ends of line-corridor networks on the breeding bird distribution, Folia zoologica, 2005, 54 (1-2): 123-134

Welker, M., Sejnohova, L., Nemethova, D., von Dohren, H., Jarkovsky, J., Marsalek, B.: Seasonal shifts in chemotype composition of Microcystis sp communities in the pelagial and the sediment of a shallow reservoir, Limnology and Oceanography, 2007, 52 (2): 609-619

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Jurcikova, J., Mikula, P., Dobsikova, R., Nemethova, D., Svobodova, Z.: Effects of Metazachlor on Vitellogenin Induction in Zebrafish (Danio rerio), Acta Veterinaria Brno, 2007, 76 (8)

Monografie a kapitoly v odborných knihách

Dusek, L., Hrebicek, J., Zizka, J., Jarkovsky, J., Nemethova, D.: Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology, September 11 - 13, 2006, Masaryk University in Brno, Czech Republic 2006

Další publikační výsledky

Dusek, L., Jarkovsky, J., Holoubek, I., Kubik, V., Hrebicek, J., Racek, J., Cupr, P., Hilscherova, K., Gelnarova, E., Nemethova, D., Hofman, J., Klanova, J., Koptikova, J., Hec, M.: Methodology of Ecological Risk Assessment: Tutorial Based on Case Study Zlín, RECETOX & IBA, Masaryk University 2007

Dusek, L., Nemethova, D., Hrebicek, J.: Proceedings of the 3rd International Summer School on Computational Biology, August 13 - 15, 2007, Masaryk University in Brno, Czech Republic, ISBN 978-80-210-4370-1 2007


Zpět na výpis