Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX Mgr. Petr Kukučka, Ph.D.

Mgr. Petr Kukučka, Ph.D.

Laboratorní specialista I, garant flexibilního rozsahu

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 494 919

Hlavní oblasti výzkumu:
Vývoj analytických metod (GC-MS) pro stanovení persistentních organických polutantů v prostředí

Příslušnost k podskupinám Divize environmentální chemie:
Vývoj vzorkovacích a analytických metod

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Benisek, M., Kukucka, P., Mariani, G., Suurkuusk, G., Gawlik, B.M., Locoro, G., Giesy, J.P., Blaha, L.: Dioxins and dioxin-like compounds in composts and digestates from European countries as determined by the in vitro bioassay and chemical analysis, CHEMOSPHERE, 2015 0045-6535, 122: 168-175

Kukucka, P., Klanova, J., Sanka, M., Holoubek, I.: Soil burdens of persistent organic pollutants - Their levels, fate and risk. Part II. Are there any trends in PCDD/F levels in mountain soils?, Environmental Pollution, 2009, 157 (12): 3255-3263

Kukučka, P., Lammel, G., Dvorská, A., Klánová, J., Möller, A., Fries, E: Contamination of Antarctic snow by polycyclic aromatic hydrocarbons dominated by combustion sources in the polar region, Environmental Chemistry, 2010, 7 (6): 504-513

Lohmann, R., Klanova, J., Kukucka, P., Yonis, S., Bollinger, K: PCBs and OCPs on a West-to-East transect: The importance of major currents and net volatilization for PCBs in the Atlantic Ocean, Environmental Science and Technology, 2012, 46 (19): 10471–10479

Macikova, P., Kalabova, T., Klanova, J., Kukucka, P., Giesy, J.P., Hilscherova K.: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2014 0944-1344, 21 (7): 5007-5022


Zpět na výpis