Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX RNDr. Roman Prokeš, Ph.D.

RNDr. Roman Prokeš, Ph.D.

Vzorkař

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 494 513

Hlavní oblasti výzkumu:
Pasivní vzorkování, vývoj nových typů vzorkovačů pro persistentní organické polutanty v akvatickém prostředí

Příslušnost k podskupinám Divize environmentální chemie:
Vývoj vzorkovacích a analytických metod
Fázové rovnováhy a transportní procesy

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Prokeš, R, R., Vrana, B., Klánová, J: Levels and distribution of dissolved hydrophobic organic contaminants in the Morava river in Zlín district, Czech Republic as derived from their accumulation in silicone rubber passive samplers, Environmental Pollution, 2012 (166): 157-166

Lammel, G., Klanova, J., Kohoutek, J., Prokes, R., Ries, L., Stohl, A.: Observation and origin of organochlorine compounds and polycyclic aromatic hydrocarbons in the free troposphere over central Europe, Environmental Pollution, 2009, 157 (12): 3264-3271

Pribylova, P., Kares, R., Boruvkova, J., Cupr, P., Prokes, R., Kohoutek, J., Holoubek, I., Klanova, J: Levels of persistent organic pollutants and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air of Central and Eastern Europe, Atmospheric Pollution Research, 2012 (3): 494–505

Prokes, R., Vrana B., Klanova J. and Kupec J.: Calibration of passive samplers of hydrophobic organic compounds in water: assessment of critical issues in experimental design, data interpretation and field application, Fresenius Environmental Bulletin, 2010, 19: 2812-2822

Další publikační výsledky

Čupr, P., Klánová, J., Holoubek, I., Kohoutek, J. , Borůvková, J., Přibylová, P., Kareš, R., Prokeš, R.: Časová a prostorová distribuce hladin persistentních organických polutantů (POPs) ve volném ovzduší s využitím pasivních vzorkovačů na bázi polyuretanové pěny, Atlas krajiny České republiky Atlas krajiny České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Praha 2010, ISBN 978-80-85116-59

Klánová, J., Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Izomery hexachlorcyklohexanu HCHs (certifikovaná mapa/certified map) 2011

Klánová, J., P. Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Hexachlorbenzen HCB (certifikovaná mapa/certified map) 2011

Klánová, J., Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Dichlordifenyltrichlorethan (DDTs) a jeho metabolity (certifikovaná mapa/certified map) Brno 2011


Zpět na výpis