Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.

RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.

Environmentální chemie a modelování

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 494 554

Hlavní oblasti výzkumu Divize environmentální chemie:
Transportní procesy na rozhraní půda/rostlina/vzduch, bioakumulace v terestrickém prostředí, analýza rizik

Příslušnost k podskupinám Divize environmentální chemie:
Fázové rovnováhy a transportní procesy

Hlavní oblasti výzkumu Divize hodnocení rizik:
Metodika hodnocení zdravotních a environmentálních rizik, přestupové biokoncentrační koeficienty rozhraní půda rostlina a jejich aplikace v procesu hodnocení dietární expozice, aplikace GIS.

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Cupr, P., Bartos, T., Sanka, M., Klanova, J., Mikes, O., Holoubek, I.: Soil burdens of persistent organic pollutants - Their levels, fate and risks Part III. Quantification of the soil burdens and related health risks in the Czech Republic, Science of the Total Environment, 2010, 408 (3): 486-494

Mikes, O., Cupr, P., Trapp, S., Klanova, J.: Uptake of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides from soil and air into radishes (Raphanus sativus), Environmental Pollution, 2009, 157 (2): 488-496

Mikeš, O., Čupr, P., Kohút, L., Krsková, A., Černá, M: Fifteen years of monitoring of POPs in the breast milk, Czech Republic, 1994-2009: trends and factors, Environmental Science and Pollution Research, 2012, 19 (6): 1936-1943


Zpět na výpis