Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Samostatný odborný pracovník

Zástupce Centra pro kvalitu

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 493 511

Příslušnost:
Regionální PTS Centrum pro Střední a východní Evropu - organizační tajemník
Národní POPs Centrum - organizační tajemník
Ekotoxikologie - vědecký pracovník
 
Hlavní oblasti výzkumu:
analýza humánních a environmentálních rizik plynoucích z expozice toxickými a karcinogenními látkami (POPs a další xenobiotika)
Genotoxicita

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Bartos, T., Cupr, P., Klanova, J., Holoubek, I.: Which compounds contribute most to elevated airborne exposure and corresponding health risks in the Western Balkans?, Environment International, 2009, 35 (7): 1066-1071

Bartos, T., Letzsch, S., Skarek, M., Flegrova, Z., Cupr, P., Holoubek, I.: GFP assay as a sensitive eukaryotic screening model to detect toxic and genotoxic activity of azaarenes, Environmental Toxicology, 2006, 21 (4): 343-348

Bartos, T., Skarek, M., Cupr, P., Kosubova, P., Holoubek, I.: Genotoxic activity of a technical toxaphene mixture and its photodegradation products in SOS genotoxicity tests, Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2005, 565 (2): 113-120

Berankova, P., Schramm, K. W., Blaha, M., Rosmus, J., Cupr, P.: The Effects of Sediments Burdened by Sewerage Water Originating in Car Batteries Production in the Klenice River (CZ), Acta Veterinaria Brno, 2009, 78 (3): 535-548

Cupr, P., Bartos, T., Sanka, M., Klanova, J., Mikes, O., Holoubek, I.: Soil burdens of persistent organic pollutants - Their levels, fate and risks Part III. Quantification of the soil burdens and related health risks in the Czech Republic, Science of the Total Environment, 2010, 408 (3): 486-494

Cupr, P., Skarek, M., Bartos, T., Ciganek, M., Holoubek, I.: Assessment of human health risk due to inhalation exposure in cattle and pig farms in south Moravia, Acta Veterinaria Brno, 2005, 74 (2): 305-312

Cupr, P., Klanova, J., Bartos, T., Flegrova, Z., Kohoutek, J., Holoubek, I.: Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 2. Air genotoxic potency screening assessment, Environmental Pollution, 2006, 144 (2): 406-413

Čupr, P., Flegrová Z., Franců J., Landlová L., Klánová J.: Mineralogical, chemical and toxicological characterization of urban air particles, Environment International, 2013, 54: 26-34

Dvorská, A., Šír M., Honzajková Z., Komprda J., Čupr P., Petrlík J., Anakhasyan E., Simonyan L., Kuba M.: Obsolete pesticide storage sites and their POP release into the environment—an Armenian case study Environ Sci, Environmental Science and Pollution Research, 2012, 19 (6): 1944-1952

Flegrova, Z., Bartos, T., Cupr, P., Skarek, M.: Sensitivity analysis of RecA genotoxicity test, Annals of Microbiology, 2008, 58 (1): 1-5

Hilscherova, K., Dusek, L., Sidlova, T., Jalova, V., Cupr, P., Giesy, J. P., Nehyba, S., Jarkovsky, J., Klanova, J., Holoubek, I.: Seasonally and Regionally Determined Indication Potential of Bioassays in Contaminated River Sediments, Environmental Toxicology and Chemistry, 2010, 29 (3): 522-534

Hilscherova, K., Dusek, L., Kubik, V., Cupr, P., Hofman, J., Klanova, J., Holoubek, I.: Redistribution of organic pollutants in river sediments and alluvial soils related to major floods, Journal of Soils and Sediments, 2007, 7 (3): 167-177

Holoubek, I., Dusek, L., Sanka, M., Hofman, J., Cupr, P., Jarkovsky, J., Zbiral, J., Klanova, J.: Soil burdens of persistent organic pollutants - Their levels, fate and risk. Part I. Variation of concentration ranges according to different soil uses and locations, Environmental Pollution, 2009, 157 (12): 3207-3217

Klan, P., Klanova, J., Holoubek, I., Cupr, P.: Photochemical activity of organic compounds in ice induced by sunlight irradiation: The Svalbard project, Geophysical Research Letters, 2003, 30 (6)

Klanova, J., Cupr, P., Holoubek, I., Boruvkova, J., Pribylova, P., Kares, R., Tomsej, T., Ocelka, T.: Monitoring of persistent organic pollutants in Africa. Part 1: Passive air sampling across the continent in 2008, Journal of Environmental Monitoring, 2009, 11 (11): 1952-1963

Klanova, J., Cupr, P., Barakova, D., Seda, Z., Andel, P., Holoubek, I.: Can pine needles indicate trends in the air pollution levels at remote sites?, Environmental Pollution, 2009, 157 (12): 3248-3254

Klanova, J., Kohoutek, J., Cupr, P., Holoubek, I.: Are the residents of former Yugoslavia still exposed to elevated PCB levels due to the Balkan wars? Part 2: Passive air sampling network, Environment International, 2007, 33 (6): 727-735

Koblizkova, M., Ruzickova, P., Cupr, P., Komprda, J., Holoubek, I., Klanova, J.: Soil Burdens of Persistent Organic Pollutants: Their Levels, Fate, and Risks. Part IV. Quantification of Volatilization Fluxes of Organochlorine Pesticides and Polychlorinated Biphenyls from Contaminated Soil Surfaces, Environmental Science & Technology, 2009, 43 (10): 3588-3595

Lammel, G., Novák J., Landlová L., Dvorská A., Klánová J., Čupr P., Kohoutek J., Reimer E., Škrdlíková L: Sources and distributions of polycyclic aromatic hydrocarbons and toxicity of polluted atmosphere aerosols, in: Urban Airborne Particulate Matter: Origins, Chemistry, Fate and Health Impacts, Springer, 2011: 39-62

Mikes, O., Cupr, P., Trapp, S., Klanova, J.: Uptake of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides from soil and air into radishes (Raphanus sativus), Environmental Pollution, 2009, 157 (2): 488-496

Mikeš, O., Čupr, P., Kohút, L., Krsková, A., Černá, M: Fifteen years of monitoring of POPs in the breast milk, Czech Republic, 1994-2009: trends and factors, Environmental Science and Pollution Research, 2012, 19 (6): 1936-1943

Novák, J., Hilscherova, K., Landlova,L, Cupr, P., Kohut, L., Giesy, J.P., Klanova,J.: Composition and effects of inhalable size fractions of atmospheric aerosols in the polluted atmosphere. Part II. In vitro biological potencies, ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2014 0160-4120, 2014 (63): 64-70

Pribylova, P., Kares, R., Boruvkova, J., Cupr, P., Prokes, R., Kohoutek, J., Holoubek, I., Klanova, J: Levels of persistent organic pollutants and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air of Central and Eastern Europe, Atmospheric Pollution Research, 2012 (3): 494–505

Prokop, Z., Cupr, P., Zlevorova-Zlamalikova, V., Komarek, J., Dusek, L., Holoubek, I.: Mobility, bioavailability, and toxic effects of cadmium in soil samples, Environmental Research, 2003, 91 (2): 119-126

Radonic, J., Sekulic, M. T., Miloradov, M. V., Cupr, P., Klanova, J.: Gas-particle partitioning of persistent organic pollutants in the Western Balkan countries affected by war conflicts, Environmental Science and Pollution Research, 2009, 16 (1): 65-72

Roots, O., Roose, A., Kull, A., Holoubek, I., Cupr, P., Klanova, J.: Distribution pattern of PCBs, HCB and PeCB using passive air and soil sampling in Estonia, Environmental Science and Pollution Research, 2010, 17 (3): 740-749

Ruzickova, P., Klanova, J., Cupr, P., Lammel, G., Holoubek, I.: An assessment of air-soil exchange of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides across Central and Southern Europe, Environmental Science & Technology, 2008, 42 (1): 179-185

Ruzickova, P., Klanova, J., Cupr, P., Lammel, G., Holoubek, I.: An assessment of air-soil exchange of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides across Central and Southern Europe, Environmental Science & Technology, 2008, 42 (1): 179-185

Skarek, M., Cupr, P., Bartos, T., Kohoutek, J., Klanova, J., Holoubek, I.: A combined approach to the evaluation of organic air pollution - A case study of urban air in Sarajevo and Tuzla (Bosnia and Herzegovina), Science of the Total Environment, 2007, 384 (1-3): 182-193

Skarek, M., Janosek, J., Cupr, P., Kohoutek, J., Novotna-Rychetska, A., Holoubek, I.: Evaluation of genotoxic and non-genotoxic effects of organic air pollution using in vitro bioassays, Environment International, 2007, 33 (7): 859-866

Smid, R., Kubasek, M., Klimes, D., Dusek, L., Jarkovsky, J., Marsalek, B., Hilscherova, K., Blaha, L., Cupr, P., Holoubek, I.: Web portal for management of bioindication methods and ecotoxicological tests in ecological risk assessment, Ecotoxicology, 2006, 15 (8): 623-627

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Cupr, P., Koptikova, J., Santroch, J., Bartos, T., Bednarova, Z., Muzik, J., Holoubek, I., Dusek, L.: Metodické možnosti hodnocení zdravotních rizik na populační úrovni s využitím dostupných environmentálních a epidemiologických dat, Klinická onkologie, 2007, 20 (4): 190-196

Monografie a kapitoly v odborných knihách

Holoubek, I., Alcock, R., Brorstrom-Lundén, E., Kocan, A., Petrosjan, V., Roots, O., Shatalov, V., Amirova, Z., Mergman, A., Beyer, A., Blaha, L., Bureaul, P., Coleman, P., Cupr, P., Dutchak, S., Duyzer, J., Falandysz, J., Fuell, C., Heinisch, E., Holoubkova, I., Jones, K., Kettrup, A., Kohoutek, J., Korolyeva, S., Krzyzanowski, M., Kubiak, R., Lammel, G., Lecloux, A., Machala, M., Malanichev, A., McLachlan, M., Lulek, J., Palm, A., Sweetman, A., van de Meent, D., van der Berg, M., Vanderbroght, J., Vijgen, J., Weiss, P., Wenzel, S.: Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substance - European Regional Report UNEP Chemicals - GEF, Geneve, Switzerlad 2002, p. 141

Holoubek, I., Adamec, V., Bartos, M., Cerna, M., Cupr, P., Blaha, K., Blaha, L., Demnerova, K., Drapal, J., Hajslova, J., Holoubkova, I., Jech, L., Klanova, J., Kohoutek, J., Kuzilek, V., Machalek, P., Mateju, V., Matousek, J., Matousek, M., Mejstrik, V., Novak, J., Ocelka, T., Pekarek, V., Petira, O., Puncochar, M., Rieder, M., Ruprich, J., Sanka, M., Vacha, R., Zbiral, J.: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice. Project GF/CEH/01/003: ENABLING ACTIVITIES TO FACILITATE EARLY ACTION ON THE IMPLEMENTATION OF THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (POPs) IN THE CZECH Český Hydrometeorologický Ústav (ČHMÚ), Praha 2002, s. 745

Holoubek, I., Dusek, L., Machala, M., Cupr, P., Blaha, K.: Project IDRIS - Ecological Risk Assessment - regional approaches. Assessment and Management of Environmental Risks: Methods and Applications in Eastern European and Developing Countries. Kluwer Academic Publishers, 283-298 2001

Další publikační výsledky

Čupr, P., Pěnkava B.: Vzorkovač atmosférické depozice (Atmospheric deposition sampler). Patent. Číslo/No. 23347. (vlastník/owner: Masarykova univerzita, CZ, BAGHIRRA s.r.o. Praha, CZ) Datum přijetí: 30. 1. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika, Praha 2012

Čupr, P., Pěnkava B.: Vzorkovač volného ovzduší (Ambient air sampler). Patent. Číslo/No: 23452. (Vlastník/Owner) Masarykova univerzita, CZ, BAGHIRRA s.r.o. Praha, CZ Datum přijetí: 27. 2. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika, UPVCR, Antonína Čermáka 2a, Praha 6, Praha 2012

Čupr, P., Kubošová K., Komprda J., Jarkovský J., Sáňka M., Bartušek P., Holoubek I.:: Prostorová distribuce koncentrací perzistentních organických polutantů (POPs) v půdě, Atlas krajiny České republiky 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Praha 2010, ISBN 978-80-85116-59, s. 272-273

Čupr, P., Klánová, J., Holoubek, I., Kohoutek, J. , Borůvková, J., Přibylová, P., Kareš, R., Prokeš, R.: Časová a prostorová distribuce hladin persistentních organických polutantů (POPs) ve volném ovzduší s využitím pasivních vzorkovačů na bázi polyuretanové pěny, Atlas krajiny České republiky Atlas krajiny České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Praha 2010, ISBN 978-80-85116-59

Dusek, L., Jarkovsky, J., Holoubek, I., Kubik, V., Hrebicek, J., Racek, J., Cupr, P., Hilscherova, K., Gelnarova, E., Nemethova, D., Hofman, J., Klanova, J., Koptikova, J., Hec, M.: Methodology of Ecological Risk Assessment: Tutorial Based on Case Study Zlín, RECETOX & IBA, Masaryk University 2007

Klánová, J., Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Izomery hexachlorcyklohexanu HCHs (certifikovaná mapa/certified map) 2011

Klánová, J., P. Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Hexachlorbenzen HCB (certifikovaná mapa/certified map) 2011

Klánová, J., Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Dichlordifenyltrichlorethan (DDTs) a jeho metabolity (certifikovaná mapa/certified map) Brno 2011


Zpět na výpis