Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX Ing. Milan Sáňka, Dr.

Ing. Milan Sáňka, Dr.

Samostatný odborný pracovník

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 497 399

Hlavní oblasti výzkumu:
Pedologie, hodnocení ekologických rizik v terestrickém prostředí, hodnocení vlivů na životní prostředí, legislativa v ochraně půdy, hodnocení kvality a kontaminace půd, terénní pedologický průzkum,.výhledově výuka: pedologie, vývoj a aplikace metodik SSL pro hodnocení rizik v terestrickém prostředí s využitím GIS.

Tajemník České pedologické společnosti

Držitel autorizace pro zpracování EIA

Soudní znalec v oboru zemědělská výroba, specializace půdoznalství

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Cupr, P., Bartos, T., Sanka, M., Klanova, J., Mikes, O., Holoubek, I.: Soil burdens of persistent organic pollutants - Their levels, fate and risks Part III. Quantification of the soil burdens and related health risks in the Czech Republic, Science of the Total Environment, 2010, 408 (3): 486-494

Holoubek, I., Dusek, L., Sanka, M., Hofman, J., Cupr, P., Jarkovsky, J., Zbiral, J., Klanova, J.: Soil burdens of persistent organic pollutants - Their levels, fate and risk. Part I. Variation of concentration ranges according to different soil uses and locations, Environmental Pollution, 2009, 157 (12): 3207-3217

Kubosova, K., Komprda, J., Jarkovsky, J., Sanka, M., Hajek, O., Dusek, L., Holoubek, I., Klanova, J.: Spatially Resolved Distribution Models of POP Concentrations in Soil: A Stochastic Approach Using Regression Trees, Environmental Science & Technology, 2009, 43 (24): 9230-9236

Kukucka, P., Klanova, J., Sanka, M., Holoubek, I.: Soil burdens of persistent organic pollutants - Their levels, fate and risk. Part II. Are there any trends in PCDD/F levels in mountain soils?, Environmental Pollution, 2009, 157 (12): 3255-3263

Vácha, R., Čechmánková, J., Skála, J., Hofman, J., Čermák, P., Sáňka, M., Váchová, T.: Use of dredged sediments on agricultural soils from viewpoint of potentially toxic substances, Plant Soil Environ., 2011, 57 (8): 388-395

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Cernohlavkova, J., Hofman, J., Bartos, T., Sanka, M., Andel, P.: Effects of road deicing salts on soil microorganisms, Plant Soil and Environment, 2008, 54 (11): 479-485

Monografie a kapitoly v odborných knihách

Holoubek, I., Adamec, V., Bartos, M., Cerna, M., Cupr, P., Blaha, K., Blaha, L., Demnerova, K., Drapal, J., Hajslova, J., Holoubkova, I., Jech, L., Klanova, J., Kohoutek, J., Kuzilek, V., Machalek, P., Mateju, V., Matousek, J., Matousek, M., Mejstrik, V., Novak, J., Ocelka, T., Pekarek, V., Petira, O., Puncochar, M., Rieder, M., Ruprich, J., Sanka, M., Vacha, R., Zbiral, J.: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice. Project GF/CEH/01/003: ENABLING ACTIVITIES TO FACILITATE EARLY ACTION ON THE IMPLEMENTATION OF THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (POPs) IN THE CZECH Český Hydrometeorologický Ústav (ČHMÚ), Praha 2002, s. 745

Komprdová, K., Komprda, J., Sáňka, M., Hájek, O.: Spatial Soil Modelling of Organochlorine Pesticides, Their Pools and Volatilization Fluxes, Hřebíček, J., Schimak, G., Denzer, R.: Environmental software systems Springer, Heidelberg 2011, ISBN 1868-4238, p. 500-506

Sáňka, M.: Hlavní degradační faktory půd a jejich hodnocení, Degradace a regenerace krajiny- krajina, těžba, půda, voda (Martin Brtnický, Helena Brtnická, Jiřina Foukalová, Jindřich Kynický) Mendelova univerzita v Brně, Brno 2011, ISBN 978-80-7375-58, s. 236-241

Další publikační výsledky

Čupr, P., Kubošová K., Komprda J., Jarkovský J., Sáňka M., Bartušek P., Holoubek I.:: Prostorová distribuce koncentrací perzistentních organických polutantů (POPs) v půdě, Atlas krajiny České republiky 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Praha 2010, ISBN 978-80-85116-59, s. 272-273


Zpět na výpis