Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX RNDr. Petr Anděl, CSc.

Samostatný vědecký pracovník

Ekotoxikologie a hodnocení rizik

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 493 511

Hlavní oblasti výzkumu:
Hodnocení vlivů na životní prostředí, hodnocení ekologických rizik v terestrickém prostředí, bioindikace znečištění prostředí.

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Hofman, J., Trávníčková, E., Anděl, P: Road salts effects on soil chemical and microbial properties at grassland and forest site in protected natural areas, Plant Soil and Environment, 2012, 58 (6): 282-288

Hofman, J., Bezchlebova, J., Dusek, L., Dolezal, L., Holoubek, I., Andel, P., Ansorgova, A., Maly, S.: Novel approach to monitoring of the soil biological quality, Environment International, 2003, 28 (8): 771-778

Klanova, J., Cupr, P., Barakova, D., Seda, Z., Andel, P., Holoubek, I.: Can pine needles indicate trends in the air pollution levels at remote sites?, Environmental Pollution, 2009, 157 (12): 3248-3254

Sidlova, T., Novak, J., Janosek, J., Andel, P., Giesy, J. P., Hilscherova, K.: Dioxin-Like and Endocrine Disruptive Activity of Traffic-Contaminated Soil Samples, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2009, 57 (4): 639-650

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Cernohlavkova, J., Hofman, J., Bartos, T., Sanka, M., Andel, P.: Effects of road deicing salts on soil microorganisms, Plant Soil and Environment, 2008, 54 (11): 479-485

Monografie a kapitoly v odborných knihách

Vana, M., Holoubek, I., Pacl, A., Pekarek, J., Smrckova, V., Machalek, P., Helesic, J., Seda, Z., Adamec, V., Janouch, M., Honzak, J., Ansorgova, A., Kohoutek, J., Holoubkova, I., Shatalov, V., Dutcak, S., Fottova, D., Hruska, J., Hofman, J., Andel, P.: Quality of the Natural Environment in the Czech Republic at the Regional Level. Results of the Košetice Observatory. ČHMÚ Praha 2001, ISBN 80-85813-88-2, p. 189


Zpět na výpis