Národní centrum pro toxické látky

Vítejte na stránkách Národního centra pro toxické látky, které je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.

Národní centrum pro toxické látky vzniklo původně jako Národní centrum pro perzistentní organické polutanty (dále jen Národní centrum) na základě smlouvy z listopadu 2006 mezi českým Ministerstvem životního prostředí a Masarykovou univerzitou, za účelem splnění závazků z Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Od té doby Národní centrum rozšířilo svou národní expertní podporu nad rámec Stockholmské úmluvy a podporuje implementaci Basilejské úmluvy, Rotterdamské úmluvy, SAICM a REACH a od konce roku 2013 i omezování úniků rtuti do životního prostředí (Minamatská úmluva). Řídicí orgán Národního centra - meziresortní Rada Národního centra - proto v březnu 2013 schválil změnu názvu na Národní centrum pro toxické látky.

Na těchto stránkách také najdete informace o Národním centru a jeho aktivitách, které lze seskupit do následujících oblastí:

Národní centrum je koordinátorem aktivit k chemickým látkám na národní úrovni, a tak stránky přinášejí rovněž přehled o platné legislativě na národní úrovni, strategické dokumenty (plány a zprávy o plnění), informace o projektech, událostech, aktivitách a novinkách, které se týkají nakládání s chemickými látkami (projekty GENASIS, MONET).

V případě zájmu o spolupráci či dotazů se obraťte na náš tým, rádi vám pomůžeme.

 

Národní centrum pro toxické látky