Odborné akce

SeminářMezi významné aktivity Centra pro výzkum toxických látek v prostředí patří pořádání konferencí, workshopů a seminářů. Centrum organizuje jak významná mezinárodní fora pro výměnu informací mezi předními světovými odborníky, tak také regionální semináře a workshopy, jejichž cílem je kontakt s praxí a přenos znalostí a zkušeností.

Každoročně pořádáme Mezinárodní letní školu toxických látek v prostředí (v roce 2017 již 13. ročník).

V dvouletých cyklech RECETOX pořádá česko-slovenskou konferenci OVZDUŠÍ.

Další významné mezinárodní akce v uplynulém období: