Odborné akce

SeminářMezi významné aktivity Centra pro výzkum toxických látek v prostředí patří pořádání konferencí, workshopů a seminářů. Centrum organizuje jak významná mezinárodní fora pro výměnu informací mezi předními světovými odborníky, tak také regionální semináře a workshopy, jejichž cílem je kontakt s praxí a transfer znalostí a zkušeností.

Každoročně je pořádána mezinárodní Letní škola chemie životního prostředí a ekotoxikologie (v roce 2015 již 11. ročník).

V dvouletých cyklech Centrum pořádá česko-slovenskou konferenci OVZDUŠÍ.

Další významné mezinárodní akce v uplynulém období: