Odborné akce CSI:Environment

CSI:Environment

V prostorách Centra pro výzkum toxických látek v prostředí se 27.–28.června 2014 uskutečnilo předposlední jednání partnerů evropské sítě CSI:Environment. Cílem jednání bylo zmapovat postup výzkumu a kariérního rozvoje šestnácti mladých vědců, kteří v rámci sítě získali stipendium a pracují na svém doktorském studiu v chemii, mikrobiologii, biochemii, ekotoxikologii či modelování na jedné z partnerských institucí sítě.

Dvě mladé výzkumnice, Céline Degrendele (environmentální chemie a modelování) a Anna Zelmer (fotochemie) pracují na svém výzkumu v RECETOX. Tříleté stipendium jim umožňuje přístup ke zkušenostem, vybavení a tréninkovým seminářům ostatních partnerských institucí. Všichni mladí vědci využili prostoru během přednášek a plakátových sdělení k diskusím s přítomnými školiteli a rozdělili se o nabyté zkušenosti i s mezinárodními účastníky 10. ročníku letní školy o toxických látkách, která se v RECETOX konala 23.–28.června 2014.

Ředitelka RECETOX prof. Jana Klánová a vedoucí vědeckého programu organická fotochemie a supramolekulární chemie a prof. Petr Klán, kteří jsou školiteli mladých vědců v projektu za Masarykovu univerzitu, zhodnotili působení Centra v síti: „Přínosem projektu je zapojení RECETOX do evropské sítě významných univerzit a ekonomické podmínky, které nabízejí motivační stipendia pro kvalitní studenty z celého světa.“

CSI: Environment je Marie Curie Initial Training Network financovaná Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu od listopadu 2010. Síť zahrnuje 10 partnerských institucí (jeden partner z průmyslu a devět akademických institucí) a 4 přidružené partnery z devíti zemí Evropské unie. Cílem sítě je vyškolit novou generaci vědců v oblasti životního prostředí v rozvíjejícím se oboru analýzy pomocí izotopů a biogeochemii. Každá z partnerských institucí poskytuje zázemí jednomu či více mladým vědcům a pořádá alespoň jeden z výukový kurz pro členy sítě.