Odborné akce Ovzduší 2013

Ovzduší 2013

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Českomoravský cement a.s. Český hydrometeorologický ústav Praha a pobočka Brno TOCOEN, s.r.o.

pořádají

XI. česko-slovenskou konferenci

Ovzduší 2013

věnovanou problematice znečišťování ovzduší a jeho důsledkům


Datum konání: 15.–17. dubna 2013
Místo: Brno, hotel Santon

Registrace na konferenci:

Účastnický poplatek činí 3000,- Kč (cca 120 EUR), studentům bude poskytnuta sleva 500,- Kč (cca 20 EUR). V ceně jsou zahrnuty organizační náklady a pronájmy, služby, společné obědy a sborník konference. Organizační výbor si vyhrazuje právo zvýšit konferenční poplatek o 200,- Kč (8 EUR) v případě, že nebude uhrazen do 28. 2. 2013. V případě neúčasti na konferenci (a nezajištění náhradníka) se konferenční poplatek nevrací! Sborník bude zaslán poštou.

Závazné přihlášky:

Registrace na konferenci a platba účastnického poplatku bude probíhat elektronicky, elektronická přihláška bude dostupná po 15. 1. 2013 na webové stránce Obchodního centra MU (http://is.muni.cz/obchod/fakulta/sci/?lang=en).
Upozornění: V tomto systému není možné vystavit hromadnou fakturu.

Ubytování a doprava:

Ubytování si účastníci zajišťují sami v hotelu Santon, Přístavní 38, 635 00 Brno, tel./fax: +420 546 124 444, fax: 546 210 004. Dopravu a ubytování si hradí účastníci sami. Cena dvoulůžkového pokoje je 1580,- Kč/noc, cena jednolůžkového pokoje 1330,- Kč/noc. V hotelu je obecná rezervace na ubytování, na kterou se účastníci mohou při své rezervaci odvolat.

Kontakt – vedoucí sekretariátu konference:

RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
PřF MU
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
E-mail: ruzickova@recetox.muni.cz
Tel.: 549 49 4753