Odborné akce Ovzduší 2013 Cíle konference

Cíle konference

Česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2013 je velmi tradiční setkání českých
a slovenských odborníků věnujících se problematice ochrany ovzduší. V letošním roce proběhne již jedenáctý ročník.

Konference OVZDUŠÍ 2013 má tradiční bloky řešených témat věnovaných problémům znečištění ovzduší různými typy polutantů v obou zemích, zdrojům znečištění ovzduší, metodám jejich stanovení a problematice monitoringu, hodnocení vlivu znečištění ovzduší na abiotické a biotické složky prostředí, hodnocení rizik spojených se znečištěním ovzduší nejrůznějšími typy polutantů a využití matematického modelování. Dlouhodobě je pozornost je věnována také legislativním aspektům, mezinárodním úmluvám a jejich implementacím v ČR a SR. Významná pozornost je věnována pro-blematice atmosférických aerosolů.

Setkání je určeno pracovníkům státní správy pracujícím v oblasti ochrany životního prostředí, pracovníkům průmyslových podniků, vysokých škol, výzkumných ústavů, manažerům podniků, studentům a všem, kteří mají vážný zájem o problematiku ochrany ovzduší. Klade si za cíl přispět k výměně zkušeností a nových poznatků,
k navázání nových kontaktů a vytvořit atmosféru pro vědecká, odborná i komerční se-tkání a přípravu společných projektů.

Přípravný organizační výbor

 • Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
  předseda
 • Ing. Karel Bláha, CSc.
 • RNDr. Milan Fara, CSc.
 • Ing. Rostislav Fianta
 • Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • Ing. Anton Kočan, CSc.
 • Ing. Jan Kužel
 • RNDr. Jan Macoun, Ph.D.
 • Ing. Jiří Novák
 • RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
 • MUDR. Radim Šram, DrSc.

Sekretariát konference

 • RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.
  Vedoucí sekretariátu
 • Hana Kordačová
  ekonomika
 • Mgr. Ing. Jiří Kohoutek
 • RNDr. Roman Prokeš