Odborné akce Ovzduší 2015
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Český hydrometeorologický ústav Praha a pobočka Brno Českomoravský cement a.s.

 

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita
Národní infrastruktura pro výzkum toxických látek v prostředí

Český hydrometeorologický ústav Praha a pobočka Brno
Českomoravský cement a.s.

pořádají

XII. česko-slovenskou konferenci

OVZDUŠÍ 2015

věnovanou problematice znečišťování ovzduší a jeho důsledkům


Důležité informace

Kdy?
20.–22. dubna 2015

Kde?
Brno, hotel Žebětínský dvůr

Důležité termíny:
20. 2. – Spuštění registrace
31. 3. – Doporučené datum úhrady
31. 3. – Konec zasílání abstraktů
10. 4. – Konec registrace

Registrační poplatek:
3500 Kč (standardní)
3000 Kč (studenti)

Dokumenty:
1. cirkulář (PDF soubor)'
Program konference (PDF soubor)

Datum konání: 20.–22. dubna 2015
Místo: Brno, hotel Žebětínský dvůr

Registrace na konferenci:

Účastnický poplatek činí 3500,- Kč, studentům bude poskytnuta sleva 500,- Kč. V ceně jsou zahrnuty organizační náklady a pronájmy, sborník konference na USB flash disku, coffee-breaky a společné obědy. Organizační výbor si vyhrazuje právo zvýšit konferenční poplatek o 500,- Kč v případě, že nebude uhrazen do 31. 3. 2015. V případě neúčasti na konferenci (a nezajištění náhradníka) se konferenční poplatek nevrací

Závazné přihlášky:

Registrace na konferenci a platba účastnického poplatku bude probíhat elektronicky, elektronická přihláška bude dostupná po 20. 2. 2015 na webové stránce Obchodního centra MU (http://is.muni.cz/obchod/fakulta/sci/?lang=en).
Pozn.: Díky tomuto systému není možné vystavit hromadnou fakturu.

Ubytování a doprava:

Ubytování si účastníci zajišťují sami v hotelu Žebětínský dvůr, Křivánkovo nám. 33a, Brno-Žebětín, tel. +420 546 217 557, fax +420 546 217 788, mobil +420 775 873 354, e-mail: hotel@zebetinsky-dvur.cz. Dopravu a ubytování si hradí účastníci sami. K dispozici je celkem 48 pokojů. Cena dvoulůžkového pokoje je 1390,- Kč/noc, cena jednolůžkového pokoje 990,- Kč/noc. Ceny jsou uvedeny vč. DPH, všech souvisejících poplatků a zahrnují snídani formou švédských stolů. V hotelu je obecná rezervace na ubytování, na kterou se účastníci mohou při své rezervaci odvolat.

Kontakt – vedoucí sekretariátu konference:

RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
PřF MU
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
E-mail: ruzickova@recetox.muni.cz
Tel.: 549 49 3123


O konferenci

Česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2015 je velmi tradiční setkání českých a slovenských odborníků věnujících se problematice ochrany ovzduší. V letošním roce proběhne již dvanáctý ročník.

Konference OVZDUŠÍ 2015 má tradiční bloky řešených témat věnovaných problémům znečištění ovzduší různými typy polutantů v obou zemích, zdrojům znečištění ovzduší, metodám jejich stanovení a problematice monitoringu, hodnocení vlivu znečištění ovzduší na abiotické a biotické složky prostředí, hodnocení rizik spojených se znečištěním ovzduší nejrůznějšími typy polutantů a využití matematického modelování. Dlouhodobě je pozornost věnována také legislativním aspektům, mezinárodním úmluvám a jejich implementacím v ČR a SR. Významná pozornost je věnována pro-blematice atmosférických aerosolů.

Setkání je určeno pracovníkům státní správy pracujícím v oblasti ochrany životního prostředí, pracovníkům průmyslových podniků, vysokých škol, výzkumných ústavů, manažerům podniků, studentům a všem, kteří mají vážný zájem o problematiku ochrany ovzduší. Klade si za cíl přispět k výměně zkušeností a nových poznatků, k navázání nových kontaktů a vytvořit atmosféru pro vědecká, odborná i komerční se-tkání a přípravu společných projektů.