Odborné akce Ovzduší 2017

 

 


Výzkumná infrastruktura RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita

Český hydrometeorologický ústav Praha a pobočka Brno

CzechGlobe
Centrum výzkumu globální změny AVČR v.v.i

pořádají

XIII. česko-slovenskou konferenci

OVZDUŠÍ 2017

věnovanou problematice znečišťování ovzduší a jeho důsledkům


Důležité informace

Kdy?
10.–12. dubna 2017

Kde?
Brno, hotel Santon

Důležité termíny:
15. 1. – Spuštění registrace
15. 3. – Doporučené datum úhrady
15. 3. – Konec zasílání abstraktů
31. 3. – Konec registrace

Registrační poplatek:
3500 Kč, od 16. 3. 4000 Kč (standardní)
3000 Kč, od 16. 3. 3500 Kč (studenti)

Dokumenty:
Sborník (PDF soubor)
Program (PDF soubor)
1. cirkulář (PDF soubor)

Datum konání: 10.–12. dubna 2017
Místo: Brno, hotel Santon

Registrace na konferenci:

Účastnický poplatek činí 3500,- Kč, studentům bude poskytnuta sleva 500 Kč (při platbě do 15.3.2017), od 16.3.2017 činí účastnický poplatek 4 000 Kč, studenti 3 500 Kč. V ceně jsou zahrnuty organizační náklady a pronájmy, sborník konference na USB flash disku, coffee breaky, společenský večer a obědy. V případě neúčasti na konferenci (a nezajištění náhradníka) se konferenční poplatek nevrací!

Závazné přihlášky:

Registrace na konferenci a platba účastnického poplatku bude probíhat elektronicky, elektronická přihláška bude dostupná na webové stránce Obchodního centra MU od 15. 1. 2017 (https://is.muni.cz/obchod/fakulta/sci/ovzdusi/).
Pozn.: Díky tomuto systému není možné vystavit hromadnou fakturu.

Ubytování a doprava:

Ubytování si účastníci zajišťují sami v hotelu Santon, Přístavní 38, 635 00 Brno, tel./fax: +420 546 124 444, fax: 546 210 004, e-mail: santon@orea.cz. Dopravu a ubytování si hradí účastníci sami. Cena dvoulůžkového pokoje je 1100 Kč/noc, cena jednolůžkového pokoje 940 Kč/noc. Ceny jsou uvedeny vč. DPH, všech souvisejících poplatků a zahrnují snídani formou švédských stolů a 1x vstup do wellness na den. V hotelu je obecná rezervace na ubytování, na kterou se účastníci mohou při své rezervaci odvolat.

Kontakt:

RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí PřF MU
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
E-mail: ruzickova@recetox.muni.cz
Tel.: 549 49 3123

O konferenci

Česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2017 je velmi tradiční setkání českých a slovenských odborníků věnujících se problematice ochrany ovzduší. V letošním roce proběhne již třináctý ročník.

Konference OVZDUŠÍ 2017 má tradiční bloky řešených témat věnovaných problémům znečištění ovzduší různými typy polutantů v obou zemích, zdrojům znečištění ovzduší, metodám jejich stanovení a problematice monitoringu, hodnocení vlivu znečištění ovzduší na abiotické a biotické složky prostředí, hodnocení rizik spojených se znečištěním ovzduší nejrůznějšími typy polutantů a využití matematického modelování. Letos také po delší době bude zařazena sekce věnovaná problémům změny klimatu a dlouhodobým trendům skleníkových plynů v atmosféře. Pravidelně je pozornost věnována také legislativním aspektům, mezinárodním úmluvám a jejich implementacím v ČR a SR. Významná pozornost je věnována problematice atmosférických aerosolů.

Setkání je určeno pracovníkům státní správy pracujícím v oblasti ochrany životního prostředí, pracovníkům průmyslových podniků, vysokých škol, výzkumných ústavů, manažerům podniků, studentům a všem, kteří mají vážný zájem o problematiku ochrany ovzduší. Klade si za cíl přispět k výměně zkušeností a nových poznatků, k navázání nových kontaktů a vytvořit atmosféru pro vědecká, odborná i komerční setkání a přípravu společných projektů.


 

Sponzoři