Odborné akce Ovzduší 2017 Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Okraje stránky : horní a dolní 2,5 cm, vlevo 3 cm, vpravo 2 cm, formát strany A4, řádkování 1, neuzamykat dokument!
Maximální délka příspěvku – 5 stran
Verze příspěvku : černobílá

Název příspěvku:

Písmo Times New Roman, velikost písma 12, tučně hůlkovým písmem, zarovnáno na střed

MONITORING PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH LÁTEK V OVZDUŠÍ METODOU PASIVNÍHO VZORKOVÁNÍ – MODELOVÁ SÍŤ ČESKÉ REPUBLIKY A JEJÍ ROZŠÍŘENÍ DO ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

Autor:

Písmo Times New Roman, velikost písma 12, tučně, zarovnáno na střed

Jana Klánová, Pavel Čupr, Jiří Kohoutek, Ivan Holoubek

Intituce a adresa pro korespondenci:

Písmo Times New Roman, velikost písma 12, kurzíva, zarovnáno na střed

RECETOX, Kamenice 3, 625 00 Brno, klanova@recetox.muni.cz

Vlastní text:

Písmo Times New Roman, velikost písma 12, zarovnáno do bloku.
Tabulky a grafy v černobílém provedení.

Literatura:

Čupr, P., Klánová, J., Bartoš, T., Flégrová, Z., Kohoutek, J., Holoubek, I.: Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 2. Air genotoxic potency screening assessment. Environmental Pollution 144/2, 406-413 (2006).

Zpět