Odborné akce Ovzduší 2017 Přípravný a organizační výbor

Přípravný a organizační výbor

Přípravný odborný výbor

 • Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. – předseda
 • Ing. Karel Bláha, CSc.
 • Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • Bc. Kurt Dědič
 • RNDr. Jan Macoun, Ph.D.
 
 • prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
 • Ing. Jiří Novák
 • RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
 • MUDR. Radim Šram, DrSc.
 • RNDr. Milan Váňa, Ph.D.

Organizace konference

 • RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.
 • RNDr. Petra Přibylová, Ph.D.
 • RNDr. Roman Prokeš
 •