Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tato sekce obsahuje projekty, které Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity získalo ve výzvách OP VVV. Jednotlivé projekty vybírejte z nabídky níže.