OP VVV CETOCOEN PLUS

CETOCOEN PLUS

CETOCOEN PLUS navazuje na úspěšně dokončený projekt OP VaVpI CETOCOEN realizovaný v letech 2010–13. Jeho cílem je získat špičkového mezinárodního vědce jako vedoucího nového týmu rozvíjejícího výzkum ve vysoce aktuální oblasti studia faktorů ovlivňujících lidské zdraví. Tento tým se skládá z motivovaných mladých jedinců s vynikající vědeckou historií a zkušenostmi ze zahraničního prostředí a disponuje širokou expertízou potřebnou k řešení vědeckých výzev vyplývajících z potřeb současné Evropy.

Projekt CETOCOEN PLUS výrazně rozšíří současný vědecký záběr centra RECETOX, zvýší jeho konkurenceschopnost a také atraktivitu Masarykovy univerzity jako partnera v projektech mezinárodní spolupráce. Současně podpoří další rozvoj stávající výzkumné infrastruktury rozšiřováním dostupné expertízy, kvality a efektivity jejích služeb.

Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu CETOCOEN PLUS ve výši 206 879 373,05 Kč.