Struktura

Centrum je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami. Vědecká činnost Centra je realizována ve dvanácti pracovních skupinách sdružených do čtyř vědeckých programů:

Vědecké programy jsou podporovány nejmodernější výzkumnou infrastrukturou částečně centralizovanou do samostatných jednotek ("core facilities"):

Součástí struktury Centra je dále i několik pracovišť, která byla založena ve spolupráci s dalšími institucemi: