Struktura Databáze ELSPAC

Databáze ELSPAC

elspac logo

Databáze ELSPAC je nejnovější součástí infrastruktury Centra. Jejím cílem je přispět k překlenutí informační mezery mezi daty o zdraví člověka a jeho životním a pracovním prostředí a provázat hodnocení ekologických a zdravotních rizik. Obecně se usuzuje, že většina chronických onemocnění vzniká kombinací genetických dispozic jedince a jeho expozice chemickým a fyzickým stresorům. Vliv jednotlivých environmentálních faktorů a mechanismus jejich působení však zatím nebyl uspokojivě popsán. K lepšímu pochopení spouštěcích mechanismů takovýchto chorob může přispět jedině cílená analýza dlouhodobých epidemiologických a environmentálních dat.

Evropská studie těhotenství a dětství ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) je prospektivní longitudinální studie iniciovaná Evropskou kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) v Kodani. Sledování vybraných populačních vzorků dětí a jejich rodin od těhotenství matky do minimálně 19 let věku dítěte probíhá v několika evropských zemích od konce 80. let 20. století. Databáze obsahující výsledky studie ELSPAC v České republice umožňuje hlubší studium vlivu jednotlivých faktorů (genetika, životní prostředí, životní styl, stres) a jejich kombinací na zdraví populace.

Výzkumný potenciál

  • Kohorta ELSPAC může sloužit jako kontrolní skupina pro řadu klinických studií a zdravotnických analýz.
  • Díky svému regionálnímu charakteru studie ELSPAC důkladně monitoruje oblast Brněnska a poskytuje údaje o migraci obyvatel a pohybu dětí mezi vzdělávacími institucemi v regionu.
  • Vzhledem k délce trvání studie ELSPAC mohou být data využita pro hodnocení dopadů politických a sociálních změn a tržní ekonomiky na zdraví a kvalitu života.
  • Díky detailnímu sledování rodinného prostředí mohou být data využíta i ke studiu vlivu rodiny na pozdější úspěchy či selhání mladých lidí.
  • Na základě podrobných rodinných anamnéz může být zdravotní stav zkoumané kohorty zkoumán s ohedem na vrozená a získaná zdravotních rizika.
  • Informace o chování a školních výsledcích respondentů mohou přinést nový pohled na vzdělávání dítěte v kontextu jeho zdravotního stavu a rodinného prostředí.
  • Nově vyvíjený on-line systém pracující nad databází ELSPAC umožňuje prohlížení a analýzu dat odborníkům i široké veřejnosti.

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.
Email: elspac@recetox.muni.cz, andryskova@recetox.muni.cz
Telefon: +420 549 493 079