Struktura Organická fotochemie a supramolekulární chemie

Organická fotochemie a supramolekulární chemie

Další informace:

 • Personální zázemí
 • Publikace
environmentalni chemie

Výzkum fotochemické skupiny se zaměřuje na mechanistickou organickou fotochemii s důrazem na řešení interdisciplinárních problémů v chemii, fyzice a environmentálních vědách. Zábleskové kinetické metody se používají ke studiu krátce žijících meziproduktů a elementárních reakčních kroků.

Jeden z hlavních výzkumných projektů je studium fotoprocesů probíhajících na sněhu a ledu. Jeho cílem je zkoumat vztah složení dolních vrstev atmosféry a chemických změn probíhajících ve sněhu v polárních oblastech. Skupina se rovněž zabývá vývojem tzv. fotoaktivovatelných sloučenin, které působením světla uvolňují látky s požadovanými fyzikálními, chemickými nebo biologickými vlastnostmi. Jedná se o velmi žádané téma pro biochemické aplikace i organickou syntézu.

Skupina supramolekulární chemie se zabývá syntézou a studiem vlastností supramolekulárních molekul a komplexů odvozených od glykolurilu. Jedná se především o cucurbiturily a glykoluriloligomerní látky, které mají schopnost tvořit stabilní komplexy s organickými kationty, a bambusurily, které jsou receptory aniontů.

Vědci z této skupiny publikovali již více než 100 odborných článků v recenzovaných časopisech (46 za posledních 5 let), 2 (1) knihy a dalších 7 (3) knižních kapitol. Vědecký potenciál skupiny se promítl i do jednoho patentu.

Výzkumné zaměření

 • Výzkum mechanismů fotochemických reakcí
 • Fotochemie organických látek v ledu a sněhu
 • Environmentální fotochemie
 • Příprava nových fotoaktivovatelných sloučenin
 • Příprava nových supramolekulárních sloučenin

Pracovní skupiny

 • Organická fotochemie – Petr Klán
 • Supramolekulární chemie – Vladimír Šindelář

Výzkumná infrastruktura

 • Záblesková spektroskopie (500 ps Nd-YAG laser)
 • Pump-and-probe spektroskopie (150 fs Ti: safírový laser)
 • Optické lavice pro měření rychlých kinetických jevů
 • UV / VIS / NIR absorpční spektrometrie
 • Fluorimetrie
 • Laboratoř organické syntézy
 • Kryokomora a fotochemické kryogenní fotoreaktory