Struktura Proteinové inženýrství

Proteinové inženýrství

Další informace:

 • Personální zázemí
 • Publikace
environmentalni chemie

Tento vědecký program se zaměřuje na základní principy enzymatické katalýzy a na vývoj proteinových a buněčných biokatalyzátorů aplikovatelných v životním prostředí, chemii a biomedicíně. Proteinové inženýrství a techniky syntetické biologie jsou používány k výrobě unikátních biokatalyzátorů, které jsou izolované z bakterií žijicích v extrémních podmínkách. Jsou vyvíjeny nové metodické postupy a softwarové nástroje pro účelné navrhování struktury proteinů.

Specialitou skupiny je propojení teoretických a experimentálních přístupů, realizované prostřednictvím úzké spolupráce tří výzkumných týmů zaměřených na počítačové modelování, molekulární biologii a kinetiku.

Skupina publikovala více než 100 původních článků (41 během posledních 5 let), které vyšly v prestižních vědeckých časopisech, 10 (4) knižních kapitol a 3 (1) patenty na použití enzymů pro dekontaminaci a biokatalýzu. Skupina založila biotechnologickou společnost Enantis s.r.o., první spin-off společnost Masarykovy univerzity, a Caver-Soft s.r.o., informatickou spin-off firmu zaměřenou na vývoj softwarových nástrojů. Vědeckou kvalitu týmu ocenily svojí cenou Evropská organizace pro molekulární biologii (European Molecular Biology Organization) a Medicínský institut Howarda Hughese (Howard Hughes Medical Institute).

Výzkumné zaměření

 • Biosenzory pro detekci látek znečišťujících životní prostředí
 • Výpočetní nástroje pro navrhování biokatalyzátorů (Caver, Hotspot Wizard)
 • Počítačové prohledávání substrátů a inhibitorů
 • Syntetické biokatalyzátory pro „zelenou“ výrobu chemikálií
 • Microfluidika pro ultra-rychlé prověřování a enzymovou kinetiku
 • Přírodní a syntetické biokatalyzátory pro degradaci toxických odpadů

Výzkumná infrastruktura

 • Stopped Flow a Rapid Quench Flow (© Biologic)
 • CD Spektrofotometr (© Applied Photophysics)
 • Mikrokalorimetr ITC a DSC (© MicroCal)