Studium a vzdělání

Nové studijní programy

AKTUALITA

Záznam z 26. a 29. ledna 2019: Den otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě MU - prezentace studijního programu Životní prostředí a zdraví.


RECETOX nabízí výuku a studium interdisciplinárních oborů ve všech stupních vysokoškolského vzdělávání. Od jara 2019 se uchazeči o studium na RECETOXu mohou hlásit do nových studijních programů Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína.
Výuka bude zahájena od roku 2019 (v akademickém roce 2019/2020) v bakalářských i navazujících magisterských studijních programech:

Základní informace o studijních programech získáte v informační brožurce, která je k dispozici pro bakalářský i magisterský stupeň studia.