Studium a vzdělání

Důležité - Den otevřených dveří pro přihlášené

Nové studijní programy

RECETOX nabízí výuku a studium interdisciplinárních oborů ve všech stupních vysokoškolského vzdělávání.

Od jara 2019 se uchazeči o studium na RECETOXu mohou hlásit do nových bakalářských i navazujících magisterských studijních programů, jejichž výuka bude zahájena v akademickém roce 2019/2020):

Základní informace o studijních programech získáte v informační brožurce, která je k dispozici pro bakalářský i magisterský stupeň studia. Obecný informační leták o výuce RECETOX naleznete zde.

AKTUÁLNĚ - podklady ze semináře 27.2. 2019 - přehled témat pro navazující magisterské studium.

Do roku 2019/2020 dobíhá také výuka v dříve akreditovaných studijních oborech:

  • Ekotoxikologie (směr Speciální biologie)
  • Chemie životního prostředí

K těmto jsou detailní informace k dispozici zde.