Studium a vzdělání Pro studenty

Pro studenty

Centrum garantuje výuku v akreditovaných oborech bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů Biologie a Chemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity:

  • Chemie životního prostředí
  • Ekotoxikologie
  • Matematická biologie

Na speciálním výukovém portálu projektu Inovace a rozšíření vyuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU získáte:

Na samostatných stránkách jsou také k dispozici všechny další informace o oboru Matematická biologie.

Investice do rozvoje vzdělávání