Studium a vzdělání Rozvrhy učeben

Rozvrhy učeben

Centrum disponuje dvěma učebnami - RCX1 (A29/252) a RCX2 (A29/347) s kapacitou 60 posluchačů. Učebna RCX2 je vybavena počítači. Možnost rezervace těchto učeben pro výuku předmětů garantovaných Centrem i pro další akce je u Jaroslavy Žaludové (zaludova@recetox.muni.cz); (+420) 549 493 065.