Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Biomolekulární centrum (projekt LC06030)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Damborský Jiří

Doba řešení Doba řešení: 2000—2005

Zadavatel Zadavatel: MŠMT

Národní projekt

Biomolekulární centrum je koncipováno jako expertní pracoviště v oblasti studia struktury a vlastností biologicky významných molekul a polymerů, především proteinů a fragmentů nukleových kyselin. V horizontální rovině je cílem vybudování centra s vynikajícím zázemím v metodách studia biomolekul na atomární úrovni s využitím NMR spektroskopie, počítačového modelování a rentgenové krystalografie spolu s patřičnou podporou v oblasti biochemie a molekulární biologie.


Biomolekulární centrum je koncipováno jako expertní pracoviště v oblasti studia struktury a vlastností biologicky významných molekul a polymerů, především proteinů a fragmentů nukleových kyselin. V horizontální rovině je cílem vybudování centras vynikajícím zázemím v metodách studia biomolekul na atomární úrovni s využitím NMR spektroskopie, počítačového modelování a rentgenové krystalografie spolu s patřičnou podporou v oblasti biochemie a molekulární biologie. Centrum bude schopné vertikálně studovat biomolekulární systémy počínaje jejich atomární strukturou, přes in vitro biochemické projevy, až po jejich funkční projevy v živém organismu.


Zpět