Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty ENVISCREEN - Nové molekulárně biologické a biochemické metody pro monitoring estrogenů a dalších chemických endokrinních disruptorů (projekt NPV2 - 2B08036)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bláha Luděk

Doba řešení Doba řešení: 2008—2011

Zadavatel Zadavatel: MŠMT

Národní projekt

Projekt je zaměřen na vývoj souboru nových progresivních metodik pro screening a hodnocení endokrinních disruptorů v životním prostředí, které budou navrženy a optimalizovány v souladu se stávajícími i nově připravovanými normami OECD.


Výzkumný projekt přinese zavedení, optimalizaci a validaci unikátní kombinace moderních (a v ČR unikátních) bioanalytických a ekotoxikologických technik pro hodnocení potenciálu různých typů vzorků z životního prostředí pro endokrinní disrupci. S jejich využitím budou získány nové informace o výskytu a hladinách prioritních kontaminantů, které narušují přirozené hormonálně regulované funkce v živých organismech (endokrinní disruptory - zejm. estrogeny a jejich deriváty, jiné steroidní látky, pesticidy a další persistentní látky, alkylfenoly apod.) v různých složkách životního prostředí České republiky.

URL URL: http://www.recetox.muni.cz/enviscreen


Zpět