Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Centrum biokatalýzy a biotransformací

Doba řešení Doba řešení: 2006—2010

Zadavatel Zadavatel: The Ministry of Education, Youth and Sports

Národní projekt

Cílem projektu je vývoj a optimalizace nových biokatalyzátorů (dehalogenas, esteras, nitrilas, amidas, glykosidas a dalších vybraných enzymů), studium mechanismů biokatalýzy a molekulární struktury těchto enzymů, vývoj a zavádění metod pro studium struktury a funkce enzymů a pro jejich cílenou optimalizaci.


Cílem projektu je vývoj a optimalizace nových biokatalyzátorů (dehalogenas, esteras, nitrilas, amidas, glykosidas a dalších vybraných enzymů), studium mechanismů biokatalýzy a molekulární struktury těchto enzymů, vývoj a zavádění metod pro studium struktury a funkce enzymů a pro jejich cílenou optimalizaci. Hlavní využité metodiky: screening nových mikrobiálních enzymů a vytváření knihoven, metody řízené evoluce, klonování a exprese genů, krystalizace proteinů a následná analýza, molekulární modelování, modifikace a vývoj nového software, chemoenzymová syntéza a biotransformace ověřující praktické aplikace enzymů. Klíčová bude výchova pregraduálních a postgraduálních studentů, organizace metodických seminářů, workshopů a vědeckých kongresů a rozvíjení zahraničních styků především účastí v mezinárodních projektech.

URL URL: http://www.cbb.cas.cz/


Zpět