Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (RECETOX EDUCATION) (Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0213)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hofman Jakub

Doba řešení Doba řešení: 2010—2013

Zadavatel Zadavatel: Evropský sociální fond a rozpočet ČR

Národní projekt

Cílem projektu je, aby výuka PřF MU zaměřená na problematiku životního prostředí vzdělávala absolventy/ky lépe připravené na potřeby trhu práce a systematicky vzdělané v oblasti trvale udržitelného rozvoje. V rámci projektu budou inovovány stávající kurzy a budou vytvořeny kurzy nové. Výuka bude mnohem více propojena s aplikovanou praxí (semináře s hosty, exkurze, stáže).


Cílem projektu je, aby výuka PřF MU zaměřená na problematiku životního prostředí vzdělávala absolventy/ky lépe připravené na potřeby trhu práce a systematicky vzdělané v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Proto bude u stávajících přednášek a cvičení modernizován obsah i forma výuky. Do výuky budou včleněny semináře s odborníky z praxe, exkurze a stáže. Výuka bude rozšířena o nové kurzy, které doplní chybějící mezioborová a prakticky orientovaná environmentální témata. Tyto aktivity budou realizovány v úzké spolupráci s odborníky z praxe (partneři projektu). Inovace budou vycházet z pravidelných průzkumů mezi absolventy/kami a zaměstnavateli. Na podporu environmentální výuky vznikne webový portál a propagace bude zaměřena i na zájemce ze středních škol. Budou také zvýšeny jazykové a manažerské schopnosti zapojených pedagogů. Inovace výuky zvýší u budoucích absolventů/tek flexibilitu, uplatnitelnost, konkurenceschopnost a přechod do praxe.

URL URL: http://www.recetox-education.cz


Zpět