Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty UNEP/GEF Projekt - Regionální hodnocení perzistentních toxických látek

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2001—2002

Zadavatel Zadavatel: UNEP Chemicals/GEF

Mezinárodní projekt

Prvním krokem podmiňujícím úspěšnou implementaci mezinárodních dohod o perzistentních organických látkách je vytvoření jejich národních a regionálních inventur.


Prvním krokem podmiňujícím úspěšnou implementaci mezinárodních dohod o perzistentních organických látkách je vytvoření jejich národních a regionálních inventur. Konzorcium RECETOX-TOCOEN zastupovalo Českou republiku při vývoji evropských inventur.


Zpět