Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Dlouhodobý monitoring perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší Afriky.

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klánová Jana

Doba řešení Doba řešení: 2010—2012

Zadavatel Zadavatel: EU

Mezinárodní projekt

Projekt je zaměřen na dlouhodobý monitoring perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší Afriky. Speciální pozornost je věnována látkám nově zařazeným na seznam Stockholmské úmluvy.


Od roku 2009 byly na seznam Stockholmské úmluvy nově zařazeny také současně vyráběné a používané látky, jako jsou bromované zpomalovače hoření a perfluorované surfaktanty. Uvedený projekt má dva hlavní cíle: realizovat dlouhodobou monitorovací kampaň zaměřenou na perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší v různých afrických zemích a získat pilotní informace o výskytu nově sledovaných polutantů v ovzduší těchto zemí.


Zpět