Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty MonAirNet - Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu.

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Čupr Pavel

Doba řešení Doba řešení: 2010—2012

Zadavatel Zadavatel: EU

Mezinárodní projekt

Cílem projektu je zřízení společné monitorovací sítě s jednoročním měřícím programem. Tím se získají poprvé v historii srovnatelná data koncentrací POPs ve vzduchu pro celou oblast (Rakousko, JČK, Vysočina a JMK).


Hlavním cílem projektu je posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu. V rámci realizace projektu bude vybudována společná monitorovací síť s jednoročním měřícím programem.
Monitorovací program: 20 lokalit s PAS vzorkovači, 6 lok. atmosferické depozice, 8 lokalit s odběry jehlic a 2 lokality s novými vícesměrovými HiVol odběrovými čerpadly.
Tím se získají poprvé v historii srovnatelná data koncentrací POPs ve vzduchu pro celou oblast (Rakousko, JČK, Vysočina a JMK). Navázání této sítě na již existující velkoplošné monitorovací sítě (EMEP, MONARPOP, MONET).
Hlavní výstupy: data budou interpretována a zveřejněna pomocí workshopu, přednášek, brožur, odborných článků a informačních letáků, které budou široce distribuovány.
Osvěta a zveřejňování výsledků poslouží k lepší informovanosti obyvatel regionu a posílení spolupráce mezi regiony.

MonAirNet - Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu.)

URL URL: http://www.monairnet.eu


Zpět