Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty AQUAREHAB -"Development of rehabilitation technologies and approaches for multipressed degraded waters and the integration of their impact on river basis management" (EU FP7 IP project)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bláha Luděk

Doba řešení Doba řešení: 2009—2013

Zadavatel Zadavatel: EU

Mezinárodní projekt

Projekt směřuje k vývoji inovativních rehablilitačních technologií pro půdu, podzemní a povrchovou vodou, které umožní omezování řady prioritních kontaminantů (nitráty, pesticidy, chlorované látky, aromatické látky..). Projekt také vypracuje spojení mezi inovativními technologiemi a managementem na úrovni říčních povodí.


Projekt směřuje k vývoji inovativních rehablilitačních technologií pro půdu, podzemní a povrchovou vodou, které umožní omezování řady prioritních kontaminantů (nitráty, pesticidy, chlorované látky, aromatické látky..). Projekt také vypracuje spojení mezi inovativními technologiemi a managementem na úrovni říčních povodí.


Zpět