Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Měření POPs ve volném ovzduší ve dvou OSN regionech: Afrika a Centrální a východní Evropa

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2008—2008

Zadavatel Zadavatel: UNEP

Mezinárodní projekt

Cílem projektu bylo získat první pilotní data o hladinách perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší Afriky.


Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech usiluje o zhodnocení účinnosti svých opatření pomocí dlouhodobého monitoringu hladin POPs v klíčových matricích (volném ovzduší a mateřském mléce, případně lidské krvi). Byl připraven Globální monitorovací plan, který má zajistit stanovení počátečních hladin POPs ve všech světových regionech. Hlavním cílem tohoto projektu bylo získání takových dat z afrických zemí.


Zpět