Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Nové fotoaktivovatelné sloučeniny pro organickou chemii a biologii

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klán Petr

Doba řešení Doba řešení: 2009—2012

Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Národní projekt

Projekt se bude zabývá vývojem, studiem a využitím fotoaktovovatelných sloučenin v oblasti asymetrické organické syntézy a biochemie. Cílem projetu je vytvoření nové koncepce fotoodštěpitelných chirálních pomocných skupin a vývoj nových fotolabilních chromoforů.


Návrh projektu zahrnuje výzkum v oblasti fotoaktivovatelných sloučenin. Dvě navržená témata využívají stejnou strategii výzkumu: vývoj, studium a využití fotolabilních chránicích skupin.

První část – vývoj fotoodštěpitelných chirálních pomocných skupin – přináší zcela novou strategii v oblasti asymetrické organické syntézy. Tento přístup kombinuje známý koncept chirálních pomocných skupin s tím, že tyto skupiny mohou být odstraněny fotochemicky poté, co proběhla indukovaná stereoselektivní reakce. Výsledky budou zajisté zajímavé pro širší chemickou obec.

Druhá část je zaměřena na vývoj fotoaktivovatelných molekul pro organickou syntézu a biochemii. Chemická nebo biologická aktivita těchto molekul je potlačena přítomností fotomodifikovatelné skupiny, a ta se následně obnovuje díky fotochemické reakci. Projekt bude zaměřen na vývoj takových skupin, které budou splňovat kritéria pro úspěšné využití v syntéze, biochemii, biologii nebo fyziologii, jako je např. rozpustnost ve vodném prostředí nebo vznik netoxických vedlejších produktů. Navržené systémy budou studovány pomocí ab initio výpočtů, které budou sloužit k předpovědi jejich chemických vlastností v excitovaném stavu. Výsledky tohoto výzkumu mohou být velmi žádané – tato oblast patří mezi nejcitovanější v celém oboru organické fotochemie.
 


Zpět