Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru (projekt NAZV č. QH71015)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bláha Luděk

Doba řešení Doba řešení: 2007—2011

Zadavatel Zadavatel: NAZV - Národní agentura pro zemědělský výzkum

Národní projekt

Výzkum je zaměřen na poznání hladin a kinetiky akumulace a eliminace toxinů sinic (microcystinů) v komerčních rybách ČR a také dalším faktorům sinic, které ovlivňují kvalitu a technologie v rybářství.


Navrhovaný projekt řeší velice aktuální téma účinku metabolitů sinic na organismus ryb vystavený jejich vlivům v řízeném i přirozeném vodním prostředí. Navrhované řešení projektu vychází z reálných situací spojených s konzumací sinic některými druhy ryb a s degradací sinicových vodních květů a uvolňování jejich metabolitů do vodního prostředí. Ryby exponované vodnímu květu sinic jsou vystaveny stresu, který může ovlivnit jak fyziologický stav, tak kvalitu masa. Tyto změny budou sledovány pomocí klinických, hematologických, morfologických, a toxikologických metod. Originalitou projektu je sledování možných fyziologických a kvalitativních změn spojených s konzumací masa sinicemi exponovaných ryb. Výsledky řešení mohou přispět k objasnění mechanismu účinků metabolitů sinic na rybí organismus v přirozených podmínkách a případně také hygienických a zdravotních rizik pro člověka při konzumaci ryb pocházejících z lokalit s výskytem sinicových vodních květů.


Zpět