Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Důsledky fotochemické aktivity organických polutantů v polárních oblastech

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klán Petr

Doba řešení Doba řešení: 2010—2013

Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Národní projekt

Projekt si kladl za cíl experimentální studium vybraných fotoreakcí organických polutantů v matricích ledu a sněhu za podmínek, které odpovídají prostředí polárních oblastí ozařovaných slunečním světlem. Druhým směrem jsou časově rozlišené studie k identifikaci mechanismů takových reakcí.


Návrh projektu zahrnuje výzkum v oblasti fotochemie organických (atropogenních) polutantů ve sněhu a ledu, tj. výzkum fotoprocesů, ke kterým dochází v polárních oblastech a na ledových částicích v atmosféře. V současné době je již prokázáno, že sníh a led mohou být přirozeným reakčním médiem pro fotochemické transformace organických sloučenin, avšak chybí ucelený model, který tyto procesy popisuje. Předkládaný projekt zahrnuje experimentální studie vybraných fotoreakcí za simulovaných podmínek, které odpovídají prostřední polárních oblastí ozařovaných slunečním světlem, a zároveň i mechanistické (časově rozlišené) studie, které povedou k vysvětlení detailního fotochemického chování přirozených organických příměsí sněhu. Na základě experimentálních důkazů bude možné formulovat obecné principy a určit doby života těchto látek v kryogenních podmínkách. Jeden z konkrétních úkolů projektu bude studium fototransformací sloučenin ropy v souvislosti se znečištěním v okolí ropných vrtů a rafinérií v zasněžených oblastech.
 


Zpět