Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Fotochemie persistentních organických látek v/na ledu

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klán Petr

Doba řešení Doba řešení: 2002—2004

Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Národní projekt

Pilotní projekt zaměřený na studium mechanismů fotochemických reakcí modelových látek v tuhých matricích zamrzlých roztoků.


Semivolatilní perzistentní organické látky, které se vyskytují ve volném ovzduší, jsou předmětem dálkového transportu a mohou být unášeny až do chladných horských nebo polárních oblastí, kde kondenzují a kumulují se ve sněhu, ledu a biotě. Studium dalšího osudu těchto látek v ledové matrici je proro velice relevantní.


Zpět