Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Mechanismy nádorové promoce metabolitů toxických sinic (GAČR 524/08/0496)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bláha Luděk

Doba řešení Doba řešení: 2008—2010

Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Národní projekt

Cíle projektu zahrnují (1) Charakterizace nově rozpoznaných účinků sinic na biomarkery promoce karcinogeneze; (2) Prostudování biochemických a buněčných mechanismů účinků; (3) Charakterizace nových typů bioaktivních látek; (4) Nové poznatky pro přehodnocení rizik toxických sinic.


Hypotéza projektu předpokládá existenci doposud neznámých metabolitů sinic s nádorově promočními účinky, které mohou představovat zdravotní rizika pro člověka, hospodářská zvířata i vodní obratlovce. S využitím nenádorové potkaní buněčné linie WBF344 (ustavený model studia chemických promotorů) se studují účinky sinicových extraktů a jejich frakcí na GJIC, aktivace proteinkináz (ERK1/2) a buněčnou proliferaci. Budeme usilovat o detailní poznání mechanismů s využitím chemických inhibitorů signálních drah a siRNA. Pomocí frakcionačních technik, HPLC a MS se pracuje na identifikaci bioaktivní látky odpovědné za pozorované účinky.


Zpět