Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Národní POPs centrum ČR 2009

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2009—2009

Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Národní projekt

Ministerstvo životního prostředí, jakožto gestor plnění Úmluvy v České republice, považovalo vzhledem k nutnosti průběžné implementace a výhledové aktualizace připraveného Plánu za účelné, aby tým odborníků podílející se na sestavení inventury POPs spolupracoval i nadále. Za tímto účelem bylo vytvořeno Národní POPs Centrum.


Ministerstvo životního prostředí, jakožto gestor plnění Úmluvy v České republice, považovalo vzhledem k nutnosti průběžné implementace a výhledové aktualizace připraveného Plánu za účelné, aby tým odborníků podílející se na sestavení inventury POPs spolupracoval i nadále. Za tímto účelem bylo vytvořeno Národní POPs Centrum.

URL URL: http://www.recetox.muni.cz/pops-centrum/


Zpět