Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Interakce huminových látek a UV-VIS záření s dioxinově aktivními environmentálními polutanty

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bittner Michal

Doba řešení Doba řešení: 2008—2010

Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Národní projekt

Základním cílem projektu je prostudovat vliv huminových látek (HS) na toxicitu AhR-aktivních polutantů i na směsi AhR-aktivních látek. Vzhledem k fotochemické aktivitě HS bude také prozkoumán vliv světelného záření na AhR-zprostředkovanou toxicitu výše.


Huminové látky (HS) představují přirozeně se vyskytující látky ve vodách, u kterých byla prokázána m.j. interakce s organickými xenobiotiky. Vlivem této interakce dochází ke změnám vlastností interagujících látek, např. biodostupnosti a toxicity.


Zpět