Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Vliv chemického znečištění životního prostředí na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů. Subprojekt: Fotochemie organických polutantů ve voskové vrstvě na povrchu jehlic.

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2001—2003

Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Národní projekt

Studie sledovala mechanismy degradace modelových látek i běžných environmentálních polutantů ve voskové vrstvě na povrchu jehličí, právě tak jako v modelovém uspořádání parafinové vrstvy.


Vosková vrstva na povrchu jehličí funguje jako pasivní vzorkovač, ve kterém se zachycují semivolatilní organické látky z volného ovzduší. Kontaminace jehličí je tedy indikátorem atmosférického znečištění, čehož je v často využíváno v monitorovacích studiích, zejména v horských či jinak nedostupných oblastech. Mnohem méně je ale prostudován další osud organických látek ve voskové matrici, zejména možnost fotochemických reakcí. V této studii byly sledovány fotochemické reakce modelových látek i běžných organických polutantů v modelové parafinové vrstvě, ale i v reálném vosku na povrchu jehlic.


Zpět