Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty In vitro metody pro detekci a studium epigenetické toxicity xenobiotik (GACR 525/00/D101)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bláha Luděk

Doba řešení Doba řešení: 2010—2011

Zadavatel Zadavatel: Grantová agentura ČR

Národní projekt

Hlavní cíle projektu (1) Zavedení a validace nových biologických in vitro modelů pro výzkum epigenetických mechanismů toxicity; (2) Získání principiálních informací o molekulárních a buněčných mechanismem působení (deriváty PAHs, pesticidy); (3) Screening toxického potenciálu v komplexních vzorcích.


Hlavní cíle projektu (1) Zavedení a validace nových biologických in vitro modelů pro výzkum epigenetických mechanismů toxicity; (2) Získání principiálních informací o molekulárních a buněčných mechanismem působení (deriváty PAHs, pesticidy); (3) Screening toxického potenciálu v komplexních vzorcích.


Zpět