Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Budování kapacit pro analýzu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší v Africe

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klánová Jana

Doba řešení Doba řešení: 2010—2010

Zadavatel Zadavatel: UNEP

Mezinárodní projekt

Přenos environmentálních technologií a budování kapacit v rozvojivých regionech je jedním z hlavních úkolů RECETOX jako Regionálního centra Stockholmské úmluvy.pro region střední a východní Evropy.


Tento projekt je zaměřen na budování kapacit pro chemickou analýzu perzistentních organických látek ve volném ovzduší a pro monitoring ovzduší pro potřeby Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy. RECETOX poskytuje technické zajištění tréninkových studií právě tak jako individuální nebo skupinový tréning přímo v centru.


Zpět