Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Projekt SI/340/1/00 - Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika zhodnocení ve vztahu k přírodním katastrofám

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2000—2002

Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Národní projekt

Aplikace region-specifického přístupu pro hodnocení ekologických rizik. Zpracování metodického pokynu pro hodnocení ekologických rizik se zvláštním zřetelem na vztah k přírodním katastrofám.Vypracování strategie pro prediktivní analýzu ekologických rizik.


Aplikace region-specifického přístupu pro hodnocení ekologických rizik. Zpracování metodického pokynu pro hodnocení ekologických rizik se zvláštním zřetelem na vztah k přírodním katastrofám.Vypracování strategie pro prediktivní analýzu ekologických rizik.


Zpět