Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty APOPSBAL - Zhodnocení vybraných POPs (PCBs, PCDDs/Fs, OCPs) pocházejích z válečných odpadů v ovzduší a vodních ekosystémech původní Jugoslávie

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2000—2005

Zadavatel Zadavatel: EU

Mezinárodní projekt

Analýza vybraných POPs (PCBs, PCDDs/Fs, OCPs) v ovzduší a ve vodním prostředí pocházejících z odpadů generovaných během války v bývalé Jugoslávii.


V posledních desetiletích se perzistentní organické polutanty (POPs) staly důležitým předmětem výzkumu zaměřeného na stanovení jejich hladin v prostředí, toxických efektů, lidské expozice a analýzy humánních rizik. Některé POPs byly produkovány průmyslově a široce využívány pro jejich výborné technologické nebo pesticidní vlastnosti. Jiné perzistentní a velmi toxické polutanty, jako jsou například polychlorované dioxiny a furany, se generují jako nechtěné zplodiny nejen technologických, ale obecně jakýchkoli spalovacích procesů. Jako takové jsou ve velké míře produkovány také během válečných operací.


Zpět