Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Podpora odborníků a mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR (RECETOX NETWORKING) (Projekt CZ1.07/2.3.00/20.0053)

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Bláha Luděk

Doba řešení Doba řešení: 2011—2014

Zadavatel Zadavatel: Evropský sociální fond a rozpočet ČR

Národní projekt

Projekt RECETOX NETWORKING je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu.


Projekt RECETOX NETWORKING je zaměřený na podporu mezinárodního networkingu a růst vědeckých pracovníků a doktorandů špičkového pracoviště (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta) v hraničních oborech výzkumu. Projekt především podpoří růst nových fundovaných mezioborově vzdělaných odborníků, ale do budoucna přispěje k lepší implementaci principů udržitelného rozvoje v praxi. Zkušenosti získané s podporou projektu zlepší adaptabilitu odborníků k aktuálním potřebám společnosti v oblastech vědy a výzkumu, ale i v průmyslu a státní správě.

Akce v rámci projektu jsou zaměřeny na rozvoj odborníků, kteří se stanou jádrem dalšího výzkumu v dotčených oblastech. Vybrané aktivity projektu (semináře, workshopy, letní školy, stáže, aktivní networking na mezinárodních forech atd.) podpoří odborný růst jednotlivců a získání nových kontaktů a zkušeností, ale budou generovat i podkladové informace, které budou syntetizovány do výukových materiálů. Kurzy dalších dovedností (soft skills) u vědců podpoří všeobecné manažerské a komunikační schopnosti, které umožní efektivně předávat odbornost a realizovat nové výzkumné mezioborové projekty.

URL URL: http://www.recetox-networking.cz


Zpět