Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty Přístupnost webových stránek orgánů státní správy (projekt YA512006003 )

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Ráček Jaroslav

Doba řešení Doba řešení: 2006—2007

Zadavatel Zadavatel: MI ČR

Národní projekt

Cílem bylo vytvoření přístupného webu státní správy ČR v souladu s mezinárodní metodikou WCAG 1.0 a návrhem metodiky WCAG2.0.


Byl porovnán současný stav pravidel "Best Practise - pravidla pro tvorbu přístupného webu" v ČR s mezinárodní metodikou WCAG 1.0 a návrhem metodiky WCAG2.0. Na základě výzkumu populace ČR byl určen podíl občanů ČR se zdravotním postižením se začleněním do čtyř skupin dle zadávající dokumentace. Na základě výsledků výzkumu byla navržena pravidla přístupného webu respektující metodiku WCAG2.0 (úroveň AA). Byly rovněž stanoveny možné postupy aplikace těchto pravidel na úpravu webových stránek orgánů veřejné správy. Byly provedeny i zhodnoceny finančních dopadů navržených postupů za předpokladu, že služba úpravy webových stránek bude získána od externích subjektů.


Zpět