Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty AirToxPM - Komplexní charakterizace prachových frakcí ve volném ovzduší

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Klánová Jana

Doba řešení Doba řešení: 2007—2011

Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Národní projekt

Hlavním cílem projektu je pomocí nejvhodnějších kombinací metod systematicky charakterizovat fyzikální, chemické a toxikologické vlastnosti prachových částic včetně výzkumu a identifikace jejich primárního zdroje, charakterizace jejich sorpčního potenciálu.


Hlavním cílem projektu je pomocí nejvhodnějších kombinací moderních metod systematicky charakterizovat fyzikální, chemické a toxikologické vlastnosti prachových částic včetně výzkumu a identifikace jejich primárního zdroje, charakterizace jejich sorpčního potenciálu včetně modelování chování, studia dalšího osudu a setrvání v atmosféře a toxikologických efektů.


Zpět