Věda a výzkum Aktuální a velké projekty

Aktuální a velké projekty SciPOPsCTR - Realizace vědecko-výzkumných cílů Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holoubek Ivan

Doba řešení Doba řešení: 2007—2011

Zadavatel Zadavatel: MŽP ČR

Národní projekt

Projekt směřuje k vývoji inovativních rehablilitačních technologií pro půdu, podzemní a povrchovou vodou, které umožní omezování řady prioritních kontaminantů (nitráty, pesticidy, chlorované látky, aromatické látky..). Projekt také vypracuje spojení mezi inovativními technologiemi a managementem na úrovni říčních povodí.


Projekt je zaměřen na komplexní základní výzkum zaměřený na studium zdrojů, výskytu, transportu a transformací, mechanismů účinků a hodnocení rizik pro zdraví člověka a volně žijících organismů spojených s výskytem sledovaných látek v podmínkách ČR s přímou praktickou návaznosti na aktivity expertních týmů OSN a EU. Projekt SciPOPs je také zaměřen na realizaci vědecko-výzkumných úkolů Národního implementačního plánu SÚ, na mezinárodní vědeckou spolupráci a na výchovu mladých odborníků v této oblasti PTS.


Zpět